HP LaserJet 1320 Printer series - Konfiguratsiooni leht

background image

Konfiguratsiooni leht

Konfiguratsiooni lehel on loetletud printeri kehtivad sätted ja atribuudid. Toodud on ka
olekulogi aruanne. Konfiguratsiooni lehe saab välja printida printeri, sisseehitatud
veebiserveri või HP Toolboxi (tööriistakasti) abil.

Konfiguratsiooni lehe printerist väljaprintimiseks vajutage

E

DASI

-nuppu ja hoidke 5 sekundit

all, kui printer on Valmis-olekus.

Märkus

Sündmustelogis ja konfiguratsiooni lehel olevat infot saab ka HP Toolboxi (tööriistakasti)
kaudu. Lisainfot leiate peatükist

HP ’Toolboxi (tööriistakasti) kasutamine

.