HP LaserJet 1320 Printer series - Sisseehitatud veebiserveri kasutamine

background image

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine

Sisseehitatud veebiserveri saab otse avada printerite HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw puhul. Sisseehitatud veebiserveril on samad
funktsioonid mis Advanced Printer Settingsi (printeri erisätete) aknal HP Toolboxis
(tööriistakastis). Sisseehitatud veebiserveri ja HP Toolboxi (tööriistakasti) kasutamise
peamised erinevused on järgmised:

Arvutisse ei ole vaja installeerida mingit lisatarkvara. Arvutis peab olema vaid sobiv
veebibrauser. Sisseehitatud veebiserverit saab kasutada Microsoft Internet Explorer 5.5
või uuema ning Netscape Navigator 4.75 või uuema brauseri abil.

Sisseehitatud veebiserver on vaid ingliskeelne.

Sisseehitatud veebiserver ei võimalda kasutada e-posti ja oleku alarme.

Sisseehitatud veebiserver võimaldab teil vaadata printeri ja arvutivõrgu olekuinfot ning
hallata printimisfunktsioone arvutist, mitte printeri juhtpaneelilt. Järgnevalt mõned näited
sellest, mida sisseehitatud veebiserver võimaldab:

vaadata printeri olekuinfot

vaadata ja printida sisemisi infolehti

kontrollida tarvikute varu ja tellida uusi tarvikuid

määrata igas salves oleva paberi formaadi ja tüübi

vaadata ja muuta salvede konfiguratsiooni

vaadata ja muuta printeri konfiguratsiooni vaikesätteid

vaadata ja muuta arvutivõrgu konfiguratsiooni

Sisseehitatud veebiserver töötab siis, kui printer on ühendatud IP-l põhineva arvutivõrguga.
Sisseehitatud veebiserver ei tööta IPX-l põhinevate printeriühendustega.

Märkus

Sisseehitatud veebiserveri kasutamiseks pole tarvis Internetiühendust. Kui aga soovite
klõpsata piirkonnas Other Links (muud lingid), siis peab teil lingiga seotud veebisaidi
avamiseks olema Internetiühendus.