HP LaserJet 1320 Printer series - Information (info vaheleht)

background image

Information (info vaheleht)

Informatsioonilehtede rühm koosneb järgmistest lehtedest.

Device Status (seadme olek). Sellelt lehelt leiate info printeri oleku ja HP tarvikute varu
kohta. Lisaks on siin teave võrgunime, võrguaadressi ja mudeliinfo kohta.

Configuration (konfiguratsioon). Sellel lehel sisaldub printeri konfiguratsiooni lehel olev
info.

Supplies Status (tarvikute olek). Siit leiate info HP tarvikute varu kohta ning tarvikute
artiklinumbrid.

Uute tarvikute tellimiseks klõpsake Order Suppliesi (tarvikute tellimise) akna
vasakus piirkonnas linki Other Links (muud lingid).

Veebisaitide külastamiseks peab teil olema Internetiühendus.

Event log (sündmuste logi). Sellelt lehelt leiate printeri sündmuste ja vigade loetelu.

Print Info Pages (informatsiooni lehtede printimine). Sellelt lehelt leiate lingid, mille abil
saate printida mitmesuguseid printeri mälus olevaid informatsioonilehti.