HP LaserJet 1320 Printer series - Settings (sätete vaheleht)

background image

Settings (sätete vaheleht)

Sellel vahelehel saab printerit arvuti kaudu konfigureerida. Kui printer on ühendatud
arvutivõrguga, siis konsulteerige alati printeri administraatoriga enne sätete muutmist sellel
vahelehel.

Vahelehelt Settings (sätted) leiate järgmised lehed:

Device Information (seadme informatsioon). Printeri põhiteabe vaatamiseks ja
muutmiseks.

Paper Handling (paberi käsitlemine) Printeri sisestussalve sätete vaatamiseks ja
muutmiseks.

Printing (printimine). Printeri töötamise vaikesätete vaatamiseks ja muutmiseks.

PCL. PCL-fontide informatsiooni vaatamiseks ja muutmiseks.

PostScript. PS-vigade ja ajalõpu sätete vaatamiseks ja muutmiseks.

Print Quality (trükikvaliteet). Trükikvaliteedi sätete vaatamiseks ja muutmiseks.

Print Modes (trükirežiimid). Eri kandjatüüpidele vastavate trükirežiimide vaatamiseks ja
muutmiseks.

System Setup (süsteemi seadistus). Süsteemiinformatsiooni vaatamiseks ja
muutmiseks.

I/O. I/O-ajalõpu seadistuse vaatamiseks ja muutmiseks.

Service (teenindus). Printeri teenindustööde kirjelduseks, näiteks printeri vaikesätete
taastamiseks.