HP LaserJet 1320 Printer series - Elektrilised andmed

background image

Elektrilised andmed

ETTEVAATUST!

Nõuded elektritoitele kehtivad riigi/regiooni kohta, kus printer osteti. Toitepinget ei tohi
muuta. Vastasel korral võib printer kahjustuda ja printeri garantii katkeda.

Printer HP LaserJet 1160

Nõuded toitepingele (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Nõuded toitepingele (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Tarbitav energia

Printimise ajal (kiirusel 20 lk/min): 340 vatti
(keskmiselt)

Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*:
4 vatti

* momentaalselt sisselülituv kuumuti

Väljas: <1 vatt

Tüüptoote toiteahela minimaalne võimsus

4.5 amprit pingel 115 volti

2.6 amprit pingel 230 volti

Printer HP LaserJet 1320

Nõuded toitepingele (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Nõuded toitepingele (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Tarbitav energia

Printimise ajal (kiirusel 22 lk/min): 340 vatti
(keskmiselt)

Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*:
6 vatti

* momentaalselt sisselülituv kuumuti

Väljas: <1 vatt

Tüüptoote toiteahela minimaalne võimsus

4.5 amprit pingel 115 volti

2.6 amprit pingel 230 volti

HP LaserJet 1320n printer

Nõuded toitepingele (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Nõuded toitepingele (220)

+220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Tarbitav energia

Printimise ajal (kiirusel 22 lk/min): 345 vatti
(keskmiselt)

Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*:
6 vatti

* momentaalselt sisselülituv kuumuti

Väljas: <1 vatt

126

Lisa A Printeri spetsifikatsioon

ETWW

background image

Tüüptoote toiteahela minimaalne võimsus

4.5 amprit pingel 115 volti

2.6 amprit pingel 230 volti

Printer HP LaserJet 1320nw

Nõuded toitepingele (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Nõuded toitepingele (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Tarbitav energia

Printimise ajal (kiirusel 22 lk/min): 345 vatti
(keskmiselt)

Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*:
6 vatti

* momentaalselt sisselülituv kuumuti

Väljas: <1 vatt

Tüüptoote toiteahela minimaalne võimsus

4.5 amprit pingel 115 volti

2.6 amprit pingel 230 volti

Märkus

Toodud andmed 1. aprilli 2004. a seisuga. Väärtusi võidakse muuta etteteatamata.
Värskeima info leiate aadressilt

http://www.hp.com/support/lj1160/

või

http://www.hp.com/

support/lj1320/

.

Märkus

Tarbitava energia väärtus on suurim mõõdetud väärtus mustvalge trüki korral kõigil
standardpingetel.

Märkus

Ooteaeg Valmis-režiimist PowerSave-režiimi ning PowerSave-režiimist tagasi
printimisvalmis olekusse on väga lühike (alla 10 sekundi), mistõttu loetakse kuumutit
momentaalselt sisselülituvaks.

Märkus

Soojuseraldus Valmis-režiimis on 20 BTU-d tunnis.

HP LaserJet 1320n printer (Järg)

ETWW

Elektrilised andmed

127