HP LaserJet 1320 Printer series - Keskkonna andmed

background image

Keskkonna andmed

Töökeskkond

Vahelduvvooluvõrku ühendatud printer:

Temperatuur: 10 °C kuni 32,5 °C

Niiskus: 20 kuni 80 protsenti
(kondenseerumiseta)

Hoidmiskeskkond

Vahelduvvooluvõrku ühendamata printer:

Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C

Niiskus: 10 kuni 80 protsenti
(kondenseerumiseta)

Märkus

Toodud andmed 1. aprilli 2004. a seisuga. Väärtusi võidakse muuta etteteatamata.
Värskeima info leiate aadressilt

http://www.hp.com/support/lj1160/

või

http://www.hp.com/

support/lj1320/

.

124

Lisa A Printeri spetsifikatsioon

ETWW