HP LaserJet 1320 Printer series - Kandja spetsifikatsioon

background image

Kandja spetsifikatsioon

Printerid HP LaserJet tagavad väga kvaliteetse väljatrüki. Printeris võib kasutada
mitmesuguseid kandjaid, nagu formaadis paberilehed (ka ümbertöötatud paber), ümbrikud,
kleebised, kiled, lüümikud, pärgament ja kohandatud formaadis paber. Printeri kiirust ning
printimise kvaliteeti mõjutab kandja kaal, karedus ja niiskus.

Printeris võib kasutada mitmesugust paberit ja muid trükikandjaid, vastavalt juhendis toodud
nõuetele. Kui kandja ei vasta nõuetele, võib tekkida järgmisi probleeme:

Halb trükikvaliteet

Sagedased paberiummistused

Liiga kiire kulumine, mistõttu printer võib vajada remonti

Parimate tulemuste saamiseks kasutage HP kaubamärgiga paberit ja trükikandjaid. Hewlett-
Packard Company ei saa muid kaubamärke soovitada. Kuna tegemist pole HP toodetega, ei
saa HP nende kvaliteeti mõjutada ega kontrollida.

Võimalik, et kandjad vastavad kõigile juhendi nõuetele, kuid trükikvaliteet pole siiski tagatud.
Põhjuseks võib olla vale käsitsemine, sobimatu temperatuur või niiskus, samuti muud
asjaolud, mida Hewlett-Packard ei saa kontrollida.

Enne suurte paberikoguste ostmist kontrollige, kas see vastab kasutusjuhendi ning
HP LaserJeti printerite kandjate juhendi nõuetele. Juhised saate alla laadida aadressilt

http://www.hp.com/support/ljpaperguide/

; lisainfot juhiste tellimise kohta leiate peatükist

Tarvikute ja lisavarustuse tellimine

. Enne suure koguse ostmist katsetage alati ostetavat

paberit.

HOIATUS

Hewlett-Packard'i spetsifikatsioonile mittevastava kandja kasutamine võib põhjustada printeri
rikke, mille tõttu printerit tuleb remontida. Sellist remonti ei tehta Hewlett-Packard’i garantii-
ega hooldustingimuste korras.