HP LaserJet 1320 Printer series - Kust otsida lisainfot

background image

Kust otsida lisainfot

Kasutusjuhend CD-l: Printeri kasutamise ja veaotsingu üksikasjaliku info leiate
printeriga kaasas olevalt CD-ROMilt.

Spikker: Info printeridraiveri suvandite kohta. Spikrifaili lugemiseks avage printeri
draiveri kaudu spikker.

HTML kasutusjuhend: Printeri kasutamise ja veaotsingu üksikasjalik info Valige link

http://www.hp.com/support/lj1160/

või

http://www.hp.com/support/lj1320/

. Edasi valige

link Juhendid.

2

Peatükk 1 Printeri tutvustus

ETWW