HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri juhtpaneel

background image

Printeri juhtpaneel

Printeri juhtpaneel koosneb neljast indikaatorist ja kahest nupust. Printeril HP LaserJet
1320nw on juhtpaneeli ülaosas veel üks indikaator. Indikaatorite süttimise ja kustumise abil
saab kindlaks määrata printeri oleku.

1

Raadioühenduse indikaator: (ainult printeril HP LaserJet 1320nw) Ühtlaselt põlev indikaator
näitab, et printeril on ühendus raadiovõrguga. Kui indikaator ei põle, siis on raadioühendus
blokeeritud. Kui raadioühenduse indikaator vilgub, siis püüab printer raadioühendust saavutada.

2

Tooneri indikaator: Kui tooner on lõppemas, siis indikaator põleb. Kui printerikassett on printerist
väljas, siis tooneri indikaator vilgub.

3

Tähelepanu-indikaator: Näitab, et printeri sisestussalv on tühi, printerikasseti luuk on lahti,
printerikassett puudub või esineb muid vigu. Lisainfot leiate peatükist

Printeri informatsioonilehed

.

4

Valmis-indikaator: Näitab, et printer on printimiseks valmis.

5

E

DASI

-nupp ja -indikaator Demolehe printimiseks ja printimise jätkamiseks käsitsi söötmise korral

vajutage

E

DASI

-nuppu. Konfiguratsiooni lehe printimiseks vajutage

E

DASI

-nuppu ja hoidke

5 sekundit all.

6

T

ÜHISTA

-nupp: Hetkel prinditava töö katkestamiseks vajutage

T

ÜHISTA

-nuppu.

Märkus

Indikaatori kombinatsioone kirjeldatakse peatükis

Printeri indikaatorid

.

6

Peatükk 1 Printeri tutvustus

ETWW