HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri atribuudid (draiver)

background image

Printeri atribuudid (draiver)

Printeri atribuudid juhivad printeri tööd. Atribuudid võimaldavad muuta vaikehäälestust, nagu
kandjate formaat ja tüüp, mitme lehekülje printimine ühele lehele (printimine N-up),
eraldusvõime ja vesimärgid. Juurdepääs printeri atribuutidele on võimalik järgmiselt:

Kasutatava tarkvararakenduse kaudu. Muutub vaid selle tarkvararakenduse puhul
kasutatav häälestus.

Windows operatsioonisüsteemi kaudu. Muutub kõigi printimiste puhul kasutatav
häälestus.

Märkus

Kuna paljud tarkvararakendused kasutavad eri viise juurdepääsuks printeri atribuutidele,
kirjeldab järgmine lõige levinumaid Windows 98, 2000, Me ja Windows XP puhul
rakendatavaid meetodeid.

Häälestuse muutmine ainult kasutatavas tarkvararakenduses

Märkus

Toodud on kõige levinum meetod, mis olenevalt rakendusest võib erineda.

1. Valige tarkvararakenduse File-menüüst Print.

2. Klõpsake Print-dialoogiaknas nuppu Properties.

3. Muutke häälestus ja klõpsake nuppu OK.

12

Peatükk 1 Printeri tutvustus

ETWW

background image

Kõigi tulevaste prinditööde häälestuse muutmine Windows 98, 2000 ja
Me puhul

1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start, valige Settings ja klõpsake nuppu Printers.

2. Tehke paremklõps ikoonil HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320 series printer.

3. Klõpsake nuppu Properties (Windows 2000 puhul võite valida ka nupu Printing

Preferences).

4. Muutke häälestus ja klõpsake nuppu OK.

Märkus

Windows 2000 puhul saab paljusid häälestuse funktsioone valida ka menüüst Printing
Preferences
.

Kõigi tulevaste prinditööde häälestuse muutmine Windows XP puhul

1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja klõpsake nuppu Printers and Faxes.

2. Tehke paremklõps ikoonil HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320 series printer.

3. Klõpsake nuppe Properties või Printing Preferences.

4. Muutke häälestus ja klõpsake nuppu OK.