HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri häälestuse prioriteedid

background image

Printeri häälestuse prioriteedid

Printeri häälestuse muutmiseks on kolm moodust: tarkvararakenduse, printeridraiveri ja
HP toolboxi (tööriistakasti) kaudu. HP LaserJet 1320 seeria printeri puhul saate printeri
häälestust muuta ka sisseehitatud veebiserveri abil. Printeri häälestuse muudatuste
prioriteetsus, olenevalt muudatuste tegemise kohast, on järgmine:

Tarkvararakenduses tehtud muudatused ületavad kõikjal mujal tehtuid.
Tarkvararakenduse dialoogiboksis Page Setup tehtud muudatused ületavad
dialoogiboksi Print muudatusi.

Printeridraiveris (printeri atribuutide dialoogiboksis) tehtud muudatused ületavad
HP toolboxi (tööriistakasti) muudatusi. Printeridraiveris tehtud muudatused ei ületa
tarkvararakenduse muudatusi.

HP toolboxis (tööriistakastis) ja sisseehitatud veebiserveril tehtud muudatused on
tähtsuse järjekorras kõige alamad.

Kui mõnd häälestuse punkti saab muuta mitmel moel, siis kasutage kõrgeima
prioriteetsusega meetodit.