HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri tarkvara installeerimine

background image

Printeri tarkvara installeerimine

Selles peatükis on juhised printeri tarkvara installeerimiseks eri operatsioonisüsteemides.

Windows NT 4.0 printeridraiveri installeerimine

Printeridraiveri installeerimiseks Windows NT 4.0-s peate kasutama viisardit Add Printer.

1. Klõpsake nuppu Start ja valige Settings.

2. Klõpsake nuppu Printers.

3. Tehke topeltklõps ikoonil Add Printer.

4. Valige port, millega printer on ühendatud, ja klõpsake nuppu Next.

5. Klõpsake nuppu Have Disk. Klõpsake nuppu Browse.

ETWW

Printeri tarkvara

11

background image

6. Valige CD-ROM-ilt installeeritav draiver järgmiselt:

a. Valige kaustade nimekirjast sobiv keel ja tehke sellel topeltklõps.

b. Valige kaustade nimekirjast Drivers ja tehke sellel topeltklõps.

c. Valige kaustade nimekirjast oma operatsioonisüsteem ja tehke sellel topeltklõps.

d. Valige kaustade nimekirjast draiver ja tehke sellel topeltklõps.

e. Klõpsake nuppu OK, et valida INF-fail.

f.

Klõpsake nuppu HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320 series printer ning siis
klõpsake nuppu OK, et installeerimist alustada.

7. Edasisel tarkvara installeerimisel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Printeri tarkvara Windows XP (64-bit) ja Windows Server 2003
installeerimine

Järgige printeridraiveri installeerimisel operatsioonisüsteemi vastavaid juhendeid.

Printeri tarkvara installeerimine muude operatsioonisüsteemide puhul

Pange printeri tarkvara CD arvuti CD-draivi. Järgige ekraanile ilmuvaid
installeerimisjuhiseid
.

Märkus

Kui Welcome-aken ei avane, klõpsake nuppu Start Windowsi tegumiribal, valige Run,
tippige

Z:\setup

(kus

Z

on arvuti CD-draivi täht) ning klõpsake nuppu OK.