HP LaserJet 1320 Printer series - Printer HP LaserJet 1160

background image

Printer HP LaserJet 1160

Järgmises peatükis kirjeldatakse juurdepääsu Macintoshi arvuti printeri HP LaserJet 1160
tarkvarale.

Juurdepääs printeridraiverile (Mac OS 9.1 ja uuem)

1. Valige Apple-menüüst Chooser.

2. Chooser-dialoogiboksi vasakus osas klõpsake nuppu HP LaserJet.

3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on ühendatud, valige üks järgmistest

suvanditest:

TCP/IP: Avanevas hüpikaknas valige nupp yes, et otsida TCP/IP võrguprintereid.

USB: Jätkake punktist 4.

4. Chooser-dialoogiboksi paremas osas klõpsake nuppu HP LaserJet 1160 printer.

5. Sulgege Chooser.

Juurdepääs printeridraiverile (Mac OS X v10.1 ja uuem)

1. Print Center peab automaatselt käivituma. Kui ei käivitu, siis tegutsege järgmiselt:

a. Tehke topeltklõps töölaua kõvaketta ikoonil.

b. Avage Applications-kaust ning siis avage Utilities-kaust.

c. Olenevalt operatsioonisüsteemist tehke topeltklõps ikoonil Print Center või Printer

Setup Utility.

2. Klõpsake nuppu Add. Avaneb dialoogiboks Add Printer List.

3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on ühendatud, valige ülamenüüst üks

järgmistest suvanditest:

USB

TCP/IP: TCP/IP printeri ühendamiseks OS X v10.1 puhul valige link HP IP printing.

OS X v10.2 ja uuemate puhul valige link Rendezvous.

4. Valige loetelust printeri nimi.

5. Klõpsake nuppu Add.