HP LaserJet 1320 Printer series - Printimistööd

background image

Printimistööd

Selles peatükis käsitletakse järgmisi teemasid:

● Käsitsi söötmine
● Printimistöö tühistamine
● Trükikvaliteedi sätete tutvustus
● EconoMode'i (tooneri säästmiseks) kasutamine
● Trükikvaliteedi optimeerimine kandjatüüpide järgi
● Kandjate kasutusjuhised
● Paberi ja muude kandjate valimine
● Kandjate asetamine sisestussalvedesse
● Ümbriku printimine
● Lüümikute ja kleebiste printimine
● Kirjablankettide ja trükivormide printimine
● Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine
● Automaatne kahepoolne printimine (dupleks)
● Printimine paberi mõlemale küljele (käsitsisöötmisega kahepoolne printimine)
● Mitme lehekülje printimine ühele lehele (printimine N-up)
● Brošüüride printimine
● Vesimärkide printimine

ETWW

37