HP LaserJet 1320 Printer series - Ümbriku printimine

background image

Ümbriku printimine

Kasutage vaid laserprinterite jaoks mõeldud ümbrikke. Lisainfot leiate peatükist

Kandja

spetsifikatsioon

.

Märkus

Ümbrikud tuleb ühekaupa asetada lehe kaupa söötmise sisestusavasse (salv 1).

1. Et vältida ümbrike kaardumist printeris, avage paberi otsetee väljastusluuk.

2. Enne ümbriku sisestamist avage lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) ja seadke

paberijuhikud ümbriku laiuse järgi.

50

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW

background image

3. Asetage ümbrik prinditava küljega üles ja ülemise servaga vasaku paberijuhiku vastu.

Söötke ümbrik avasse. Printer tõmbab ümbriku osaliselt sisse ja jääb ootele.

Märkus

Kui ümbriku klapp on lühemas servas, siis söötke ümbrik printerisse selle servaga ees.

4. Avage printeri Atribuutide (või Windows 2000 ja XP puhul Printimise häälestuse) kaust.

Juhised leiate lõikest

Printeri atribuudid (draiver)

.

5. Vahelehel Paper/Quality või Paper (Paper Type/Quality’ vaheleht mõnede Maci

draiverite puhul) valige kandja tüübiks Envelope (ümbrik).

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või operatsioonisüsteemide puhul kasutada.
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri)
spikrist.

6. Printige dokument.

Käsitsi söötmise abil printimist kirjeldatakse peatükis

Käsitsi söötmine

.

ETWW

Ümbriku printimine

51