HP LaserJet 1320 Printer series - EconoMode’i (tooneri säästmiseks) kasutamine

background image

EconoMode'i (tooneri säästmiseks) kasutamine

EconoMode on funktsioon, mille abil printer kasutab lehekülje trükkimiseks vähem toonerit.
Selle valiku kasutamisel pikeneb toonerivaru kasutusaeg ning väheneb prinditava lehekülje
hind. Samas väheneb ka trükikvaliteet. Prinditav kujutis on tavalisest heledam ning sobib
mustandite või proovitrükkide jaoks.

HP ei soovita EconoMode'i pidevalt kasutada. Kui EconoMode'i kasutatakse pidevalt ja
tooner katab lehekülje pinnast tunduvalt alla 5 protsendi, siis võib toonerivaru ületada
printerikasseti osade mehaanilise vastupidavuse. Kui neis tingimustes hakkab trükikvaliteet
langema, tuleb paigaldada uus printerikassett vaatamata sellele, et vanas on veel toonerit.

1. EconoMode'i deblokeerimiseks avage kaust printeri Atribuudid (või Windows 2000 ja XP

puhul Printimise häälestus). Juhised leiate lõikest

Graafika kvaliteet

.

2. Valige vahelehel Paper/Quality või Finishing (Paper Type/Quality’vaheleht mõnede

Mac-i draiverite puhul) märkeboks EconoMode.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või operatsioonisüsteemide puhul kasutada.
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri)
spikrist.

Märkus

EconoMode'i rakendamist kõigi tulevaste printimistööde puhul kirjeldatakse peatükis

Graafika kvaliteet

.

ETWW

EconoMode'i (tooneri säästmiseks) kasutamine

41