HP LaserJet 1320 Printer series - Käsitsi söötmine

background image

Käsitsi söötmine

Käsitsi söötmist võite kasutada, kui prindite erinevatele kandjatele, näiteks prindite ümbriku,
siis kirja, seejärel jälle ümbriku jne. Söötke ümbrik ühe lehe kaupa söötmise sisestusavasse
(salv 1) ja asetage kirjablankett põhisisestussalve (salv 2).

Printimiseks käsitsi söötmise abil avage oma tarkvararakenduse kaust Atribuudid või Printeri
häälestus ning valige ripploendist Source Tray (lähtesalv) link Manual Feed (Tray 1)
(käsitsi söötmine (salv 1)). Juhised leiate lõikest

Printeri atribuudid (draiver)

. Kui olete

kirjeldatud seadistuse teinud, asetage üks kandja leht sööturisse ja vajutage enne iga
printimist

E

DASI

-nuppu.

38

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW