HP LaserJet 1320 Printer series - Ümbrikud

background image

Ümbrikud

HP soovitab ümbrikele printida lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) kaudu ja kasutada
paberi otseteed. Lisainfot leiate peatükist

Paberi otseväljastustee

.

Ümbriku omadused

Ümbrik peab olema nõuetekohaste omadustega. Ümbrike murdejooned võivad suurel
määrale erineda, ning seda mitte ainult eri toojate, vaid ka ühe tootja eri toodete lõikes.
Ümbrikele printimise edukus oleneb ümbrike kvaliteedist. Ümbrike valimisel arvestage
järgmisi näitajaid:

Kaal: Ümbriku paberi kaal ei tohi ületada 90 g/m

2

, vastasel korral tekib ummistus.

Välimus: Enne printimist tuleb ümbrikke hoida sirgelt, nende lainelisus ei tohi üheski
suunas ületada 6 mm ning ümbrikutes ei tohi olla õhku. Õhku täis ümbrikega võib
printimisel probleeme tekkida. Kasutada ei tohi ümbrikke, milles on klambreid,
ühendusribasid, kileaknaid, auke, perforatsioone, väljalõikeid, sünteetilist materjali,
templeid või reljeefkujutisi. Kasutada ei tohi ümbrikke, mida ei liimita niisutamise teel.

Seisukord: Ümbrikud ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega muul moel kahjustatud.
Ümbrike liim peab olema kaetud.

Mõõdud: 90 x 160 mm kuni 178 x 254 mm.

44

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW

background image

Kahepoolsete kinnistega ümbrikud

Kahepoolse kinnisega ümbriku mõlemas servas on vertikaalne kinnis, mitte aga
diagonaalkinnised. Selline ümbrik võib kergemini kortsuda. Kontrollige, kas kinnis ulatub
ümbriku nurgani, nii nagu kujutatud alloleval joonisel:

1

sobiva ümbriku omadused

2

sobimatu ümbriku omadused

Kleepribaga või klapiga ümbrikud

Eemaldatava katteriba või kinnist katva klapiga ümbrikel peab olema printeri kuumust ja
survet taluv liim: 200 °C. Klapid ja katteribad võivad kortsuda, kokku murduda ja põhjustada
ummistuse.

Ümbrike hoidmine

Ümbrike nõuetekohane hoidmine aitab parandada trükikvaliteeti. Ümbrikke tuleb hoida
sirgelt. Kui ümbrikusse jääb õhku, siis võib ümbrik printimise ajal kortsuda.