HP LaserJet 1320 Printer series - Kirjablanketid ja trükivormid

background image

Kirjablanketid ja trükivormid

Kirjablankett on kvaliteetne paber, mis tihti on varustatud vesimärgiga, võib sisaldada
puuvillakiudu ning mida esineb väga laias värvi- ja viimistluseskaalas koos sobivate
ümbrikega. Trükivorme valmistatakse väga laiast paberitüübi spektrist, mis ulatub
ümbertöötatud paberist kvaliteetpaberini.

Paljud tootjad valmistavad lasertrüki jaoks sobitatud omadustega paberit ning lisavad sellele
laserile sobivust tõendava märke. Mõned karedama viimistlusega paberid võivad tooneri
nõuetekohaseks kinnitumiseks vajada ka spetsiaalset kuumutirežiimi, mis on olemas teatud
printerimudelitel.

Märkus

Mõned paberierinevused ei tule tavalise lasertrüki puhul välja. Erinevused ei ilmne ka lihtsale
paberile printides. Erinevused võivad aga ilmneda trükivormile printides, sest sellisel paberil
on juba valmistrükitud jooned ja ruudud.

Et vältida probleeme trükivormide, reljeefse paberi ja kirjablankettide kasutamisel, tegutsege
järgmiste juhiste alusel:

Vältige madala temperatuuriga trükivärve (mida kasutatakse teatud tüüpi termograafia
puhul).

Kasutage trükivorme ja kirjablankette, mis on trükitud ofsettrüki abil.

Kasutage vorme, mis on trükitud kuumuskindlate trükivärvidega, mis kuumutamisel
temperatuurini 205 °C 0,1 sekundi jooksul ei sula, aurustu ega erita gaase. Tavaliselt
vastavad neile tingimustele oksüdatsiooni toimel kuivavad ja õlivärvid.

Trükivormi puhul vältige paberi niiskusesisalduse ning elektriliste või käsitlusomaduste
muutmist. Hoidke trükivorme niiskuskindlas pakendis, et vältida nende niiskussisalduse
muutumist hoidmise ajal.

Ärge printige viimistletud või kaetud trükivormidele.

Vältige tugevalt reljeefse pinnaga paberite kasutamist.

Ärge kasutage tugeva pinnatoimega paberit.

Vältige eralduspulbreid ja muid aineid, mis väldivad trükivormide kokkukleepumist.

46

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW