HP LaserJet 1320 Printer series - Paber

background image

Paber

Parima trükitulemuse saamiseks kasutage tavalist 75 g/m

2

paberit. Paber peab olema

kvaliteetne, sellel ei või olla sisselõikeid, murdekohti, rebendeid, lahtisi osi, tolmu, kortse ega
auke ning ka selle servad peavad olema sirged.

Kui te ei tea, millist paberit kasutate (nt dokumendi- või ümbertöödeldud paberit), siis
kontrollige paberi pakendi etiketti.

Esineb paberit, mis tekitab trükikvaliteedi probleeme, ummistab või kahjustab printerit.

Paberi kasutamine

Sümptom

Paberiga seotud probleem

Lahendus

Halb trükikvaliteet, tooner ei
kinnitu.

Probleemid paberi söötmisel.

Liiga niiske, kare, sile või
reljeefne paber.

Vigane paberipartii.

Proovige teist tüüpi paberit:
100-250 Sheffield,
niiskusesisaldus 4-6 protsenti.

Kontrollige printerit ja
veenduge, et valitud on õige
kandjatüüp.

Lüngad, ummistused või
lainelisus.

Paberit on valesti hoitud.

Hoidke paberit siledal pinnal,
niiskuskindlas pakendis.

Tausta märgatav hall varjustus.

Paber võib olla liiga raske.

Kasutage kergemat paberit.

Tugev lainelisus.

Probleemid paberi söötmisel.

Liiga niiske, struktuuri suund on
vale, struktuur on liiga lühike.

Kasutage pika struktuuriga
paberit.

Printige otseväljastusteed
kasutades.

Kontrollige printerit ja
veenduge, et valitud on õige
kandjatüüp.

Ummistus või printeri kahjustus.

Avad või perforatsioon.

Ärge kasutage avadega ega
perforatsiooniga paberit.

Probleemid paberi söötmisel.

Rebitud servad.

Kasutage kvaliteetset paberit.

Märkus

Printer kasutab tooneri paberile kinnitamiseks kuumust ja survet. Värvilise paberi ja
trükiblankettide valmistamiseks kasutatav värv peab taluma printeri temperatuuri (200 °C
0,1 sekundi jooksul).

Ärge printige kirjablankettidele, mis on trükitud madalatemperatuurilise trükivärvi abil, mida
kasutatakse näiteks termograafias.

Ärge kasutage reljeefse trükiga blankette.

Ärge kasutage jugaprinterite või muude madalal temperatuuril töötavate printerite lüümikuid.
Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele mõeldud lüümikuid.

ETWW

Kandjate kasutusjuhised

43