HP LaserJet 1320 Printer series - Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine

background image

Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine

Printeriga HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria printeritega saab printida
kohandatud formaadiga kandjatele ja kaartidele suuruses 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm.

Mitme lehe printimisel kasutage põhisisestussalve. Sobivaid kandjaformaate kirjeldatakse
peatükis

Põhisisestussalv (salv 2)

.

HOIATUS

Enne printerisse asetamist kontrollige, kas lehed pole kokku kleepunud.

1. Avage paberi otsetee väljastusluuk.

2. Enne kandja sisestamist avage lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) ja seadke

paberijuhikud kandja laiuse järgi.

3. Asetage kandjad lehe kaupa söötmise sisestusavasse (salv 1), kitsam serv ees ja

prinditav külg ülal. Printer tõmbab kandja osaliselt sisse ja jääb ootele.

4. Valige printeri sätetes kandja formaat. (Rakendustarkvara sätted ületavad printeri

Atribuute.)

5. Avage printeri Atribuutide (või Windows 2000 ja XP puhul Printimise häälestuse) kaust.

Juhised leiate lõikest

Printeri atribuudid (draiver)

.

6. Vahelehel Paper/Quality või Paper (Paper Type/Quality’vaheleht mõnede Maci

draiverite puhul) valige kandja formaadi kohandamine. Määrake kohandatud formaadiga
kandja mõõdud.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või operatsioonisüsteemide puhul kasutada.
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri)
spikrist.

54

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW

background image

7. Printige dokument.

Käsitsi söötmise abil printimist kirjeldatakse peatükis

Käsitsi söötmine

.

ETWW

Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine

55