HP LaserJet 1320 Printer series - Käsisöötmisega kahepoolne printimine ülemise väljastusaluse kaudu

background image

Käsisöötmisega kahepoolne printimine ülemise
väljastusaluse kaudu

Järgnevalt on toodud juhised eri operatsioonisüsteemide kaupa.

Windows

1. Kontrollige, kas paberi otsetee väljastusluuk on kinni.

2. Avage printeri Atribuutide (või Windows 2000 ja XP puhul Printimise häälestuse) kaust.

Juhised leiate lõikest

Printeri atribuudid (draiver)

.

3. Valige vahelehel Device Settings käsitsi kahepoolne printimine.

58

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW

background image

4. Märgistage Finishing-vahelehel Print On Both Sides (prindi mõlemale küljele).

Kontrollige, kas suvandid Correct Order for Straight Paper Path (paberi otsetee õige
järjestus) või Straight Paper Path (paberi otsetee) on märkimata.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või operatsioonisüsteemide puhul kasutada.
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri)
spikrist.

5. Printige dokument.

6. Kui paberi üks külg on prinditud, siis asetage ülejäänud paber kõrvale, kuni olete

käsisöötmisega kahepoolse printimise lõpetanud.

7. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti.

Märkus

Joonisel tähistab tärn (*) paberi nurka.

ETWW

Printimine paberi mõlemale küljele (käsitsisöötmisega kahepoolne printimine)

59

background image

8. Pange paber sisestussalve tagasi. Prinditud külg peab jääma üles ning alumine serv

printeri poole.

9. Vajutage juhtpaneeli

E

DASI

-nuppu, et printida ka teine külg.

Mac OS 9 (printer HP LaserJet 1160)

Märkus

Printeril HP LaserJet 1160 ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada.

1. Kontrollige, kas paberi otsetee väljastusluuk on kinni.

2. Valige menüüst File käsklus Print, seejärel vaheleht Layout ning siis märgista Print on

Both Sides (prindi mõlemale küljele).

3. Printige dokument.

4. Kui paberi üks külg on prinditud, siis asetage ülejäänud paber kõrvale, kuni olete

käsisöötmisega kahepoolse printimise lõpetanud.

5. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti.

6. Pange paber sisestussalve tagasi. Prinditud külg peab jääma üles ning alumine serv

printeri poole.

7. Vajutage juhtpaneeli

E

DASI

-nuppu, et printida ka teine külg.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 seeria printer)

Märkus

HP LaserJet 1320 seeria printeril ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada.

1. Kontrollige, kas paberi otsetee väljastusluuk on kinni.

2. Kui Manual Duplex puudub printeri suvandite hulgast, siis tegutsege järgmiselt:

a. Kontrollige, kas tarkvaradraiveri installeerimisel koos suvandiga Custom Install on

valitud HP Manual Duplex&Booklet (Classic).

b. Valige menüüst File käsklusPrint, seejärel suvand Plug-In Preferences ning

klõpsake paremale suunatud noolt. Paremale suunatud nool muutub alla suunatud
nooleks ning ilmub funktsioon HP Manual Duplex&Booklet.

c. Valige suvand Print Time Filters, seejärel valige funktsioon HP Manual

Duplex&Booklet ning klõpsake nuppu Save Settings.

d. Valige nupp Manual Duplex ning seejärel märgistage Print on Both Sides.

3. Printige dokument.

60

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW

background image

4. Kui paberi üks külg on prinditud, siis asetage ülejäänud paber kõrvale, kuni olete

käsisöötmisega kahepoolse printimise lõpetanud.

5. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti.

6. Pange paber sisestussalve tagasi. Prinditud külg peab jääma üles ning alumine serv

printeri poole.

7. Vajutage juhtpaneeli

E

DASI

-nuppu, et printida ka teine külg.