HP LaserJet 1320 Printer series - Käsisöötmisega kahepoolne printimine paberi otsetee väljastusluugi kaudu

background image

Käsisöötmisega kahepoolne printimine paberi otsetee
väljastusluugi kaudu

Järgnevalt on toodud juhised eri operatsioonisüsteemide kaupa.

Windows

1. Avage paberi otsetee väljastusluuk.

2. Avage printeri Atribuutide (või Windows 2000 ja XP puhul Printimise häälestuse) kaust.

Juhised leiate lõikest

Printeri atribuudid (draiver)

.

3. Valige vahelehel Device Settings käsisöötmisega kahepoolne printimine.

4. Finishing-vahelehel märgistage Print On Both Sides (prindi mõlemale küljele).

Kontrollige, kas suvand Straight Paper Path (paberi otsetee) on märgitud.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa kõigi draiverite või operatsioonisüsteemide puhul kasutada.
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri)
spikrist.

ETWW

Printimine paberi mõlemale küljele (käsitsisöötmisega kahepoolne printimine)

61

background image

5. Printige dokument ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) kaudu. Söötke lehed

avasse ühekaupa.

6. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. Seadke prinditud külg allapoole ja

lehe ülemine serv printeri poole.

7. Sisestage lehed ühe lehe kaupa söötmise sisestusavasse (salv 1), alates esimesena

prinditud lehest. Söötke prinditud külg allpool ja esimene serv ees.

Mac OS 9 (printerHP LaserJet 1160)

Märkus

Printeril HP LaserJet 1160 ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada.

1. Avage paberi otsetee väljastusluuk.

2. Valige menüüst File käsklus Print, seejärel suvand Layout ning siis märgistage Print

on Both Sides (prindi mõlemale küljele).

62

Peatükk 4 Printimistööd

ETWW

background image

3. Märgistage Correct Order for Straight Paper Path (paberi otsetee õige järjestus).

4. Printige dokument ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) kaudu. Söötke lehed

avasse ühekaupa.

5. Kui paberi üks külg on prinditud, siis asetage ülejäänud paber kõrvale, kuni olete

käsisöötmisega kahepoolse printimise lõpetanud.

6. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. Seadke prinditud külg allapoole ja

lehe ülemine serv printeri poole.

7. Sisestage lehed ühe lehe kaupa söötmise sisestusavasse (salv 1), alates esimesena

prinditud lehest.

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 seeria printer)

Märkus

HP LaserJet 1320 seeria printeril ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada.

1. Avage paberi otsetee väljastusluuk.

2. Kui Manual Duplex puudub printeri suvandite hulgast, siis tegutsege järgmiselt:

a. Kontrollige, kas tarkvaradraiveri installeerimisel koos suvandiga Custom Install on

valitud funktsioon HP Manual Duplex&Booklet (Classic).

b. Valige menüüst File käsklusPrint, seejärel suvand Plug-In Preferences ning

klõpsake paremale suunatud noolt. Paremale suunatud nool muutub alla suunatud
nooleks ning ilmub funktsioon HP Manual Duplex&Booklet.

c. Valige suvand Print Time Filters, seejärel valige funktsioon HP Manual

Duplex&Booklet ning klõpsake nuppu Save Settings.

d. Valige nupp Manual Duplex ning seejärel märgistage Print on Both Sides.

e. Märgistage Alternate output bin is open (straight through paper path)

(alternatiivne väljastusalus (paberi otsetee) on lahti).

3. Printige dokument ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) kaudu. Söötke lehed

avasse ühekaupa.

4. Kui paberi üks külg on prinditud, siis asetage ülejäänud paber kõrvale, kuni olete

käsisöötmisega kahepoolse printimise lõpetanud.

5. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. Seadke prinditud külg allapoole ja

lehe ülemine serv printeri poole.

6. Sisestage lehed ühe lehe kaupa söötmise sisestusavasse (salv 1), alates esimesena

prinditud lehest.

ETWW

Printimine paberi mõlemale küljele (käsitsisöötmisega kahepoolne printimine)

63