HP LaserJet 1320 Printer series - Kaabelvõrgu seadistuse probleemide lahendamine

background image

Kaabelvõrgu seadistuse probleemide lahendamine

Kui arvuti ei leia printerit HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn või HP LaserJet 1320nw,
tegutsege järgmiselt:

1. Kontrollige, kas kaablid on nõuetekohaselt ühendatud. Kontrollige kõiki järgmisi ühendusi:

Toitekaablid

Printeri ja jaoturi või kommutaatori vahelised kaablid

Arvuti ja jaoturi või kommutaatori vahelised kaablid

Vajaduse korral modemi ja Internetiühenduse ning arvuti vahelised kaablid

2. Kontrollige, kas arvutivõrgu ühendused toimivad nõuetekohaselt, tegutsege järgmiselt

(ainult Windowsi puhul):

tehke topeltklõps Windowsi töölaua ikoonil My Network Places või Network
Neighborhood
.

Klõpsake linki Entire Network.

Klõpsake linki Entire Contents.

Tehke topeltklõps võrguikoonidel ja kontrollige, kas loetelus on seadmeid.

3. Et kontrollida, kas võrguühendus on aktiivne, tegutsege järgmiselt:

Kontrollige printeri taga olevat võrguindikaatorit (RJ-45).

Kui üks indikaatoritest põleb pidevalt, siis on printer võrguga ühendatud.

Kui mõlemad indikaatorid on kustunud, kontrollige kaabliühendusi printeri ja lüüsi,
kommutaatori või jaoturi vahel.

Kui ühendused on korras, lülitage printeri toide vähemalt 10 sekundiks välja ja siis
uuesti sisse.

120

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

4. Printige välja võrgu konfiguratsiooni leht, milleks vajutage printeri taga olevat

lähtestusnuppu.

Kontrollige võrgu konfiguratsiooni lehelt, kas printeri IP-aadress ei ole null.

Kui võrgu konfiguratsiooni lehel pole kehtivat IP-aadressi, mis ei võrdu nulliga,
taastage sisemise HP Jetdirecti prindiserveri tehase vaikesätted. Sisemise
prindiserveri HP Jetdirect külmlähtestuseks lülitage printer välja. Hoidke printeri taga
olevat lähtestusnuppu all ja lülitage printer sisse. Hoidke lähtestusnuppu all, kuni
printer läheb Valmis-olekusse (5 kuni 30 sekundit).

Kui printer on olnud kaks minutit Valmis-olekus, printige uuesti välja võrgu
konfiguratsiooni leht ja kontrollige, kas printeril on kehtiv IP-aadress.

Kui IP-aadress on endiselt null, vaadake

Kontakteeruge HP tugiteenustega

ETWW

Kaabelvõrgu seadistuse probleemide lahendamine

121

background image

122

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

A