HP LaserJet 1320 Printer series - 2. samm: Kas Valmis-indikaator põleb?

background image

2. samm: Kas Valmis-indikaator põleb?

Kas juhtpaneeli indikaatorid põlevad, nagu kujutatud joonisel?

Märkus

Juhtpaneeli indikaatoreid ja nuppe kirjeldatakse peatükis

Printeri juhtpaneel

.

Jah

Vaadake

3. samm: Kas demolehe printimine

õnnestub?

Ei

Kui juhtpaneeli indikaatorid ei põle, nagu joonisel
näidatud, vaadake

Printeri indikaatorid

.

Kui te ei suuda probleemi lahendada,

Kontakteeruge HP tugiteenustega

.

82

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW