HP LaserJet 1320 Printer series - Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul

background image

Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul

Valige punkt, mis probleemi kõige täpsemalt kirjeldab:

Probleemid Chooseriga

Printimisvead

USB-probleemid

OS X probleemid

Probleemid Chooseriga

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Chooseris ei ole LaserWriteri
ikooni.

(HP LaserJet 1320 seeria
printer)

Tarkvara ei ole õigesti
installeeritud.

LaserWriter 8-draiver peab
olema Mac OS-i osa.
Kontrollige, kas LaserWriteri
draiver on süsteemikausta
Extensions-kaustas. Kui see
puudub, installeerige
LaserWriteri draiver
Mac OS CD-lt.

Chooseris ei oleHP LaserJeti
printeridraiveri ikooni.

(Printer HP LaserJet 1160)

Tarkvara ei ole õigesti
installeeritud.

Installeerige printeri tarkvara
uuesti.

Printerite loetelust puudub
printeri nimetus.

Veenduge, et printeri kaablid
on õigesti ühendatud, printer
on sisse lülitatud ja Valmis-
indikaator põleb.

Kontrollige, kas printeridraiver
on installeeritud.

Kontrollige, kas Chooseris on
valitud õige printeridraiver.

Kasutage HP LaserJeti
draiverit printeri
HP LaserJet 1160 puhul.

HP LaserJet 1320 seeria
printeri puhul kasutage
LaserWriter 8-draiverit.

Printeridraiver ei seadistada
teie valitud printerit
automaatselt, seda ka siis, kui
klõpsasite Chooseris suvandit
Auto Setup.

(HP LaserJet 1320 seeria
printer)

Installeerige printeri tarkvara
uuesti.

Valige alternatiivne PPD.

ETWW

Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul

91

background image

Printimisvead

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Printeri printimise ajal ei saa
arvutit kasutada.

Background Printing (taustal
printimine) ei ole valitud.

LaserWriter 8.3

Lülitage Background Printing
(taustal printimine) Chooseri
abil sisse. Seejärel suunatakse
olekuteated Print Monitori, mis
võimaldab teil tööd jätkata ka
sel ajal, kui arvuti saadab
andmeid printerisse.

LaserWriter 8.4 ja uuem

Lülitage Background Printing
(taustal printimine) sisse,
milleks valige File-menüüs
Print Desktop ja sealt
Background Printing.

Encapsulated PostScripti (EPS)
faili ei prindita õigete fontidega.

See probleem esineb mõnede
tarkvararakenduste puhul.

Püüdke EPS-faili fondid enne
printimist printerisse laadida.

Saatke fail printerisse ASCII-
formaadis, mitte
binaarkodeeringus.

Teie dokumenti ei prindita New
York, Geneva või Monaco
fontidega.

Valige Page Setup-
dialoogiboksist Options, et
tühistada fontide asendused.

USB-probleemid

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Printimine ei õnnestu muude
tootjate valmistatud USB-kaardi
kaudu.

Probleem tekib siis, kui USB-
printerite tarkvara ei ole
installeeritud.

Muu tootja valmistatud USB-
kaardi paigaldamise vajate
tõenäoliselt Apple'i tarkvara
USB Adapter Card Support.
Selle tarkvara uusima versiooni
leiate Apple'i veebisaidist.

92

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

USB-ühendusega HP LaserJeti
printer ei ilmu Chooserisse.

Probleem on tingitud tarkvara
või riistvara veast.

Tarkvara veaotsing

Kontrollige, kas teie
Macintosh toetab USB-d.

Kontrollige, kas kasutate
Mac OS 8.6 või uuemat
versiooni.

Riistvara veaotsing

Kontrollige, kas printer on
sisse lülitatud.

Kontrollige, kas USB-
kaabel on õigesti
ühendatud.

Kontrollige, kas kasutate
ettenähtud kiiret USB-
kaablit.

Kontrollige, kas USB-
liidesega pole ühendatud
liialt palju tarbijaid. Võtke
lahti kõik USB-kaablid ning
ühendage printeri kaabel
otse arvuti USB-pordiga.

Kontrollige, kas arvutiga
on ühendatud enam kui
kaks lisatoiteta USB-
jaoturit. Võtke lahti kõik
USB-kaablid ning
ühendage printeri kaabel
otse arvuti USB-pordiga.

Märkus

Näiteks iMaci klaviatuur on
lisatoiteta USB-jaotur.

LaserWriteri draiver ei kuva
Chooseris USB-seadmeid.

Kasutage HP LaserJet 1320
seeria printeri seadistamiseks
utiliiti Apple Desktop.

OS X probleemid

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Printeri funktsioonid puuduvad.

Printeri jaoks on valitud vale
PPD.

Kontrollige järgmiselt, milline
PPD on valitud:

Print-dialoogiboksis klõpsake
nuppu Summary. Kontrollige,
kas "PPD for:" säte on õige.

Kui PPD-säte on vale,
kustutage printer Print
Centerist ja lisage uuesti.
Tõenäoliselt peate PPD käsitsi
valima.

USB-probleemid (Järg)

ETWW

Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul

93

background image

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Kasutades OS X v10.2, ei
kasuta printer funktsiooni
"Rendezvous" (mDNS)

Tõenäoliselt peate asendama
printeri sisemise HP Jetdirecti
plaadi sellisega, mis toetab
Rendezvous'-funktsiooni.

Salv 2 ei ilmu paigaldatud
suvandite hulka, kuigi see salv
on printerisse paigaldatud.

(ainult HP LaserJet 1320 seeria
printeril)

Paigaldatud suvandite käsitsi
lisamise võimalust toetavad
vaid Mac OS X v10.2 ja
uuemad operatsioonisüsteemid.

OS X probleemid (Järg)

94

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW