HP LaserJet 1320 Printer series - Paberiummistus

background image

Paberiummistus

Lisainfot leiate peatükist

Ummistuste kõrvaldamine

.

Kontrollige, kas prindite nõuetele vastavale kandjale. Lisainfot leiate peatükist

Kandja

spetsifikatsioon

.

Kontrollige, kas prindite kandjale, mis ei ole kortsus, kokku murtud ega kahjustatud.

Kontrollige, kas printer on puhas. Lisainfot leiate peatükist

Printeri puhastamine

.

Kui prindite paberi otseteed kasutades, sulgege otsetee luuk ja avage uuesti, et
rohelised vabastushoovad sulguksid.

Kui kasutate automaatse kahepoolse printimise funktsiooni, siis veenduge, et kandja
indikaator on seatud õigele paberiformaadile.