HP LaserJet 1320 Printer series - Printer võtab korraga mitu lehte

background image

Printer võtab korraga mitu lehte

Sisestussalv võib olla liiga täis. Lisainfot leiate peatükist

Kandjate asetamine

sisestussalvedesse

.

Kasutatavad kandjad ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega kahjustatud.

Proovige printida uuest pakist võetud paberile. Ärge lehvitage paberipakki enne
sisestussalve panemist.

Paberi eralduspadi võib olla kulunud. Lisainfot leiate peatükist

Paberi eralduspadja

vahetamine

.

96

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW