HP LaserJet 1320 Printer series - PostScripti (PS) vigade lahendamine

background image

PostScripti (PS) vigade lahendamine

Kirjeldatud olukorrad sõltuvad PS-keelest ning võivad ette tulla mitme printerikeele
paralleelsel kasutamisel.

Märkus

Et PS-i veateade välja prinditaks või ekraanile ilmuks, avage Print Options-dialoogiboks ja
valige sektsiooni PS Errors kõrvalt vastav suvand. Seda muudatust saab teha ka
sisseehitatud veebiserveri kaudu.

PS-vead

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Töö prinditakse välja Courier-
fondiga (printeri vaikekirjatüüp),
mitte aga valitud kirjatüübiga.

Vajalikku kirjatüüpi ei laetud
printerisse. Vahetult enne PS-
printimistöö vastuvõttu vahetati
printerikeel PCL-printimistöö
jaoks.

Laadige printerisse vajalik font
ja saatke printimistöö uuesti.
Kontrollige fondi tüüpi ja
asukohta. Vajadusel laadige
font printerisse. Juhinduge
tarkvara dokumentatsioonist.

Legal-formaadis lehekülg
prinditakse kärbitud veeristega.

Printimistöö on liiga keerukas.

Printige printimistöö
eraldusvõimel 600 punkti tolli
kohta, vähendage lehekülje
keerukust või lisage printerisse
mälu.

Prinditakse PS-vea lehekülg.

Tõenäoliselt pole tegemist PS-
printimistööga.

Kontrollige, kas prindite PS-
printimistööd. Kontrollige, kas
tarkvararakendus nõuab PS-
päisfaili seadistamist või
printerisse saatmist.

Piirikontrolli viga

Printimistöö on liiga keerukas.

Printige printimistöö
eraldusvõimel 600 punkti tolli
kohta, vähendage lehekülje
keerukust või lisage printerisse
mälu.

VM-viga

Fondi viga

Eemaldage printeridraiveris
laetavate fontide piirang.

Vahemikkontroll

Fondi viga

Eemaldage printeridraiveris
laetavate fontide piirang.

Vt uuesti

Lahenduse leidmine

.

ETWW

PostScripti (PS) vigade lahendamine

95