HP LaserJet 1320 Printer series - Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul

background image

Lehekülje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul

Kui kasutasite dokumendi loomiseks vanemat või teist printeridraiverit (printeri tarkvara),
samuti tarkvara teistsuguse Atribuutide sätete korral, siis võib lehekülje formaat uue
printeridraiveri või sätete kasutamisel muutuda. Probleemi lahendamiseks tegutsege
järgmiselt:

Looge ning printige dokumendid ühe ja sama printeridraiveriga (printeri tarkvaraga) ning
samade printeri Atribuutide sätetega, vastavalt sellele, millise HP LaserJeti printeriga
dokumenti prindite.

Muutke eraldusvõime, paberi formaadi, fondi sätteid ja muud seadistust. Lisainfot leiate
peatükist

Printeri atribuudid (draiver)

.