HP LaserJet 1320 Printer series - Tekst on korrapäratu, vale või mittetäielik

background image

Tekst on korrapäratu, vale või mittetäielik

Tarkvara installeerimisel on valitud vale printeridraiver. Kontrollige, kas printeri
Atribuutides on valitud HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320 printeridraiver.

Kui tekst prinditakse korrapäratult vaid konkreetsest failist, siis võib probleem seisneda
selles failis. Kui tekst prinditakse korrapäratult vaid ühest rakendusest, siis võib
probleem seisneda selles rakenduses. Kontrollige, kas valitud on õige printeridraiver.

Viga võib olla tarkvaraprogrammis. Püüdke printida mõnest teisest tarkvararakendusest.

Paralleelkaabel võib olla lahti või defektne. Tegutsege järgmiselt:

Võtke kaabel lahti ja ühendage selle mõlemad otsad uuesti.

Püüdke printida töö, mille korrasolekus olete kindel.

Võimalusel ühendage kaabel ja printer teise arvutiga ning püüdke printida töö, mille
korrasolekus olete kindel.

Kasutage uut IEEE-1284B-standardile vastavat paralleelkaablit pikkusega kuni 3 m.
Vt

Tarvikute ja lisavarustuse tellimine

.

Lülitage printer ja arvuti välja. Eemaldage paralleelkaabel ja kontrollige selle
mõlemat pistikut. Ühendage paralleelkaabel uuesti ja veenduge, et pistikud on
korralikult sees. Veenduge, et printer on ühendatud otse arvutiga. Eemaldage arvuti
ja printeri vahelt lülitusboksid, lindiseadmed, tarkvarakaitse elemendid. Need
seadmed võivad mõjutada printeri ja arvuti vahelist andmesidet. Käivitage printer ja
arvuti.