HP LaserJet 1320 Printer series - Printeri tarkvara probleemid

background image

Printeri tarkvara probleemid

Printeri tarkvara probleemid

Probleem

Lahendus

HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320
printeridraiver puudub Printer-kaustast

Installeerige printeri tarkvara uuesti.
Klõpsake Windowsi tegumiribal Start, valige
link Programs, seejärel suvand
HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320
ning klõpsake käsul Uninstall. Lülitage
printer välja. Installeerige printeri tarkvara
CD-ROM-ilt. Lülitage printer taas sisse.

Märkus

Sulgege kõik töötavad rakendused. Et sulgeda
rakendus, mille ikoon on süsteemisalves, tehke
ikoonil paremklõps ja valige nupp Close või
Disable.

Proovige USB-kaabel ühendada arvuti teise
USB-pordiga.

Kui püüate printida jaotatud printeri abil,
klõpsake Windowsi tegumiribal Start, valige
link Settings ja kaust Printers. Tehke
topeltklõps ikoonil Add Printer. Järgige
viisardi Add Printer (printeri lisamise) juhiseid.

Tarkvara installeerimise ajal ilmub veateade

Installeerige printeri tarkvara uuesti.
Klõpsake Windowsi tegumiribal Start, valige
link Programs, seejärel suvand
HP LaserJet 1160 või HP LaserJet 1320
ning klõpsake käsku Uninstall. Lülitage
printer välja. Installeerige printeri tarkvara
CD-ROM-ilt. Lülitage printer taas sisse.

Märkus

Sulgege kõik töötavad rakendused. Et sulgeda
rakendus, mille ikoon on tegumiribal, tehke
ikoonil paremklõps ja valige nupp Close või
Disable.

Tarkvara installeerimisel kontrollige
kõvaketta vaba mahtu. Vabastage kõvaketta
mahtu vajalikul määral ja installeerige
printeri tarkvara uuesti.

Vajadusel käivitage Disk Defragmenter
(kõvaketta tihendusprogramm) ja selle
lõppedes installeerige printeri tarkvara uuesti.

Printer on Valmis-režiimis, kuid ei prindi

Printige juhtpaneeli abil välja
konfiguratsiooni leht ja kontrollige, kas
printer töötab normaalselt.

Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult
ühendatud ja vastavad spetsifikatsioonile.
See kehtib USB-, paralleel-, võrgu- ja
toitekaabli kohta. Proovige kaabel uue vastu
vahetada.

100

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Vt uuesti

Lahenduse leidmine

.

ETWW

Printeri tarkvara probleemid

101