HP LaserJet 1320 Printer series - Kortsud või murdekohad

background image

Kortsud või murdekohad

Kontrollige, kas kandjad on õigesti asetatud.
Lisainfot leiate peatükist

Kandjate

asetamine sisestussalvedesse

.

Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti.
Lisainfot leiate peatükist

Kandja

spetsifikatsioon

.

Avage paberi otsetee luuk ja printige
otseteed kasutades. Lisainfot leiate
peatükist

Kandjate liikumisteed

.

Keerake kandjate pakk salves ringi. Lisaks
proovige kandjaid salves 180° keerata.

Ümbrike puhul võib sellise vea põhjustada
ümbrikku jäänud õhk. Eemaldage ümbrik,
siluge seda ja proovige uuesti printida.