HP LaserJet 1320 Printer series - Lüngad

background image

Lüngad

Tegemist võib olla ühe kandjalehe
defektiga. Proovige töö uuesti printida.

Kandja niiskus on ebaühtlane või kandjal on
niiskeid laike. Proovige printida uuele
kandjale. Lisainfot leiate peatükist

Kandja

spetsifikatsioon

.

Tegemist on halva kandjapartiiga. Tingituna
kandja tootmisprotsessist, ei kinnitu tooner
teatud piirkonnas kandjale. Proovige muud
tüüpi või muu tootja valmistatud kandjat.

Printerikassett võib olla defektne. Lisainfot
leiate peatükist

Printerikasseti vahetamine

.

Märkus

Kui probleemi ei õnnestu nende juhiste järgi lahendada, kontakteeruge HP volitatud
edasimüüja või hooldusesindusega.