HP LaserJet 1320 Printer series - Lainelisus

background image

Lainelisus

Kontrollige kandja tüüpi ja kvaliteeti. Kandja
lainelisust põhjustab nii kõrge temperatuur
kui ülemäärane niiskus. Lisainfot leiate
peatükist

Kandja spetsifikatsioon

.

Kandja on sisestussalves olnud liiga kaua.
Keerake kandjate pakk salves ringi. Lisaks
proovige kandjaid salves 180° keerata.

Avage paberi otsetee luuk ja printige
otseteed kasutades. Lisainfot leiate
peatükist

Kandjate liikumisteed

.

Kuumuti temperatuur võib olla liiga kõrge.
Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud
õige kandjatüüp. Kui probleem ei kao, siis
valige madalamale kuumuti temperatuurile
vastav kandjatüüp, nagu lüümikud või õhuke
paber.

106

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW