HP LaserJet 1320 Printer series - Märgid on moonutatud

background image

Märgid on moonutatud

Kui prinditud märgid on moonutatud kujuga
ja osa lehest on tühi, siis võib kandja olla
liiga libe. Proovige kasutada teistsugust
kandjat. Lisainfot leiate peatükist

Kandja

spetsifikatsioon

.

Kui prinditud märgid on lainelised, siis võib
printer vajada hooldust. Printige välja
konfiguratsiooni leht. Kui märgid on lehel
moonutatud kujuga, kontakteeruge HP
volitatud edasimüüja või
hooldusesindusega. Lisainfot leiate
peatükist

Kontakteerumine HP-ga

.

ETWW

Trükikvaliteedi parandamine

105