HP LaserJet 1320 Printer series - Tooneriplekid

background image

Tooneriplekid

Kandja ei vasta Hewlett-Packard’i
spetsifikatsioonile (kandja võib olla näiteks
liiga niiske või kare). Lisainfot leiate
peatükist

Kandja spetsifikatsioon

.

Printer võib vajada puhastamist. Juhised
leiate lõikest

Printeri puhastamine

või

Paberitee puhastamine

.

102

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW