HP LaserJet 1320 Printer series - Tooneripritsmed kujutiste ümber

background image

Tooneripritsmed kujutiste ümber

Kui prinditud märkide ümber on rohkelt
tooneripritsmeid, siis põrkub tooner
tõenäoliselt kandjalt tagasi. (Laserprintimise
korral on mõningane tooneripritsmete
tekkimine normaalne.) Proovige kasutada
teistsugust kandjatüüpi. Lisainfot leiate
peatükist

Kandja spetsifikatsioon

.

Keerake kandjate pakk salves ringi.

Kasutage laserprinterile mõeldud kandjaid.
Lisainfot leiate peatükist

Kandja

spetsifikatsioon

.

Vt uuesti

Lahenduse leidmine

.

ETWW

Trükikvaliteedi parandamine

107