HP LaserJet 1320 Printer series - Vertikaalsuunas korduvad defektid

background image

Vertikaalsuunas korduvad defektid

Printerikassett võib olla defektne. Kui
vertikaalsed defektid on ühel joonel, siis
paigaldage uus HP printerikassett. Juhised
leiate lõikest

Printerikasseti vahetamine

.

Printeri sisemistele osadele on kogunenud
toonerit. Lisainfot leiate peatükist

Printeri

puhastamine

. Kui defektid ilmnevad lehe

tagaküljel, kaob probleem tõenäoliselt paari
lehe printimise järel ise.

Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud
õige kandjatüüp.