HP LaserJet 1320 Printer series - Paberi otseväljastustee

background image

Paberi otseväljastustee

Ummistuse kõrvaldamiseks paberi otseteest tegutsege järgmiselt:

HOIATUS

Ärge püüdke ummistusi kõrvaldada teravate esemete, nt pintsettide või teravaotsaliste
näpitstangide abil. Teravate esemetega põhjustatud kahjustused ei kuulu garantii alla.

1. Avage paberi otsetee väljastusluuk.

114

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

2. Avage rohelised vabastushoovad.

3. Võtke väljaulatuvast lehest kahe käega kinni (paberi keskmisest osast) ja tõmmake

ettevaatlikult printerist välja.

Märkus

Kui kandjast ei saa kinni võtta, siis tegutsege lõike

Printerikasseti ava

järgi.

4. Sulgege paberi otsetee väljastusluuk.

Märkus

Paberi otsetee luugi sulgemisel sulguvad automaatselt ka vabastushoovad.

ETWW

Ummistuste kõrvaldamine

115