HP LaserJet 1320 Printer series - Printerikasseti ava

background image

Printerikasseti ava

Ummistuse kõrvaldamiseks printerikasseti avast tegutsege järgmiselt:

HOIATUS

Ärge püüdke ummistusi kõrvaldada teravate esemete, nt pintsettide või teravaotsaliste
näpitstangide abil. Teravate esemetega põhjustatud kahjustused ei kuulu garantii alla.

1. Avage printerikasseti luuk ja eemaldage kassett.

HOIATUS

Printerikasseti kahjustuste vältimiseks ärge asetage seda valguse kätte.

108

Peatükk 6 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

2. Avage paberi otsetee väljastusluuk.

3. Avage rohelised vabastushoovad.

4. Võtke väljaulatuvast lehest kahe käega kinni (paberi keskmisest osast) ja tõmmake

ettevaatlikult printerist välja.

ETWW

Ummistuste kõrvaldamine

109

background image

5. Paigaldage printerikassett ja sulgege kasseti luuk.