HP LaserJet 1320 Printer series - Laseri ohutusnõuded

background image

Laseri ohutusnõuded

USA Toidu- ja Ravimiameti Seadmete ohutuse ja radioloogiakaitse (CDRH) keskus on
rakendanud alates 1. augustist 1976 toodetud laserseadmete määrust. Vastavus on
kohustuslik Ameerika Ühendriikides turustatavatele seadmetele. Printeril on USA
Tervisekaitse ja tööjõu ministeeriumi (DHHS) poolt väljastatud Kiirgusstandardile vastavuse
"1. klassi" laserseadme sertifikaat, mis on koostatud 1968. a jõustunud Tervisekaitse ja
ohutuse seadusele.

Kuna printeris kasutatav laserikiir on kaitsekorpuse ja väliste kattepaneelide poolt täielikult
ümbritsetud, on välistatud laserkiire väljapääs normaalse kasutuse käigus.

ETTEVAATUST!

Kui printerit kasutatakse, reguleeritakse või käitatakse juhendi nõudeid rikkudes, tekib
kiirituse oht.