HP LaserJet 1320 Printer series - Materjali ohutuskaart

background image

Materjali ohutuskaart

Materjalide ohutuskaardid leiate HP LaserJeti kulumaterjalide veebisaidist aadressil

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/index.html/

.

ETWW

Materjali ohutuskaart

141

background image

142

Lisa B Reguleerivad õigusaktid

ETWW

background image

C