HP LaserJet 1320 Printer series - Energiatarve

background image

Energiatarve

Energia tarbimine on PowerSave-režiimis oluliselt väiksem, mis tagab säästu ilma toote
tehnilisi näitajaid kahjustamata. Toode vastab Energy Star-märgi nõuetele, see on
vabatahtlik programm, mis on asutatud energiasäästlike kontoritarvete tootmise
julgustamiseks.

Energy Star

®

on USA-s registreeritud USA Keskkonnakaitse Agentuuri teenusemärk. Energy

Star

®

partnerina on Hewlett-Packard Company määratlenud, et see toode vastab Energy

Star

®

energiasäästlikkuse eeskirjadele. Lisainfot leiate peatükist

http://www.energystar.gov/

.