HP LaserJet 1320 Printer series - Materjalipiirangud

background image

Materjalipiirangud

Toode ei sisalda elavhõbedat (välja arvatud lambid, milles on seda alla 10 mg).

Toode sisaldab jootetina, mis võib toote kasutusaja lõpul vajada ümbertöötamist.

Toode ei sisalda patareisid.