HP LaserJet 1320 Printer series - Plastid

background image

Plastid

Kõik üle 25 g raskused plastosad on rahvusvaheliste standardite kohaselt tähistatud, et
hõlbustada plastide taaskasutuse viiside eristamist toote kasutusaja lõpul.

138

Lisa B Reguleerivad õigusaktid

ETWW