HP LaserJet 1320 Printer series - Täiendava informatsiooni saamine

background image

Täiendava informatsiooni saamine

Täiendava informatsiooni saamiseks HP keskkonnaprogrammide kohta külastage veebisaiti

http://www.hp.com/go/environment/

.

Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude teiste HP toodete kohta

HP keskkonnakaitse programm

HP keskkonnajuhtimise süsteem

ETWW

Toodete keskkonnahoidliku käsitluse kava

139

background image

HP kasutatud toodete tagastamise ja ümbertöötamise programm

Materjalide ohutuskaardid

140

Lisa B Reguleerivad õigusaktid

ETWW