HP LaserJet 1320 Printer series - Vastavus FCC nõuetele

background image

Vastavus FCC nõuetele

Seda seadet on katsetatud ning on leitud, et FCC normide 15. osa kohaselt vastab toode B-
klassi digitaalseadmete nõuetele. Nimetatud nõuded on koostatud selleks, et tagada piisav
kaitse kahjulike häirete eest teistes seadmetes. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata
raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata või kasutata nõuetekohaselt, võib see
tekitada raadioside häireid. Siiski ei saa garanteerida, et välistatud oleks häirete tekitamine
igasugustes teistes seadmetes. Kui see seade ei põhjustab kahjulikke häireid raadio- või
televastuvõtus, mida saab kindlaks määrata seadme sisse ja välja lülitamisega, siis
soovitatakse kasutajal häirete vältimiseks kasutada mõnd järgmist moodust:

Muuta vastuvõtuantenni suunda või asendit.

Suurendada seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendada seade ja vastuvõtja eri võrgukontaktidesse.

Abi saamiseks konsulteerida seadme müüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Märkus

Printeri igasugune modifitseerimine viisil, mida Hewlett-Packard ei ole otseselt heaks kiitnud,
võib võtta kasutajalt õiguse seadet käitada.

FCC normide 15. osa B-klassi piirangute kohaselt tuleb kasutada varjestatud juhet.

ETWW

Vastavus FCC nõuetele

133