HP LaserJet 1320 Printer series - Vastavusdeklaratsiooni punktid

background image

Vastavusdeklaratsiooni punktid

Vastavusdeklaratsioon
vastavalt ISO/IEC juhendile 22 ja EN 45014

Tootja nimi:

Hewlett-Packard Company

Tootja aadress:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklareerib, et toode

Toote nimetus:

HP LaserJet 1160

Õiguslik baasmudel

3)

:

BOISB-0402-02

Toote lisavarustus:

KÕIK

vastab järgmisele Toote spetsifikatsioonile:

Ohutus:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (1. klassi Laser/LED toode)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC pealkiri 47 CFR, 15. osa, klass B

2)

/ ICES-003, väljaanne 3

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Täiendav informatsioon:

Käesolev toode vastab Elektromagnetkiirguse direktiivile 89/336/EMÜ ja Madalpinge direktiivile 73/23/EMÜ ning on varustatud CE-
märgistusega.

1) Toodet on katsetatud tüüpilises konfiguratsioonis, koos Hewlett-Packard personaalarvutiga.

2) Toode vastab FCC normide 15. osale. Seadme töötamine allub kahele tingimusele: (1) toode ei tohi põhjustada raadioside häireid (2) toode
peab vastu võtma levivad häired, kaasa arvatud häired, mis võivad tekitada soovimatuid operatsioone.

3) Vastavuse jaoks seadusandlusega on tootele antud õigusliku baasmudeli number. Seda numbrit ei tohi ära vahetada toote nimetuse või
toote numbri(te)ga.

Boise, Idaho 83714, USA

30. aprill 2004

AINULT õiguslikel teemadel kontakteeruge:

Austraalias:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Austraalia

Euroopas:

Kohalikku Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindusse või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Saksamaa (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontaktandmed
USAs:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (Tel: 208-396-6000)

134

Lisa B Reguleerivad õigusaktid

ETWW

background image

Vastavusdeklaratsioon
vastavalt ISO/IEC juhendile 22 ja EN 45014

Tootja nimi:

Hewlett-Packard Company

Tootja aadress:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklareerib, et toode

Toote nimetus

4)

:

HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw

Õiguslik baasmudel

3)

:

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01
Sisaldab
Q5931A - valikulist 250 lehe sisestussalve

Toote lisavarustus:

KÕIK

vastab järgmisele Toote spetsifikatsioonile:

Ohutus:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (1. klassi Laser/LED toode)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC pealkiri 47 CFR, 15. osa, klass B

2)

/ ICES-003, väljaanne 3

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Täiendav informatsioon:

Käesolev toode vastab Elektromagnetkiirguse direktiivile 89/336/EMÜ ja Madalpinge direktiivile 73/23/EMÜ ning on varustatud CE-
märgistusega.

1) Toodet on katsetatud tüüpilises konfiguratsioonis, koos Hewlett-Packard personaalarvutiga.

2) Toode vastab FCC normide 15. osale. Seadme töötamine allub kahele tingimusele: (1) toode ei tohi põhjustada raadioside häireid (2) toode
peab vastu võtma levivad häired, kaasa arvatud häired, mis võivad tekitada soovimatuid operatsioone.

3) Vastavuse jaoks seadusandlusega on tootele antud õigusliku baasmudeli number. Seda numbrit ei tohi ära vahetada toote nimetuse või
toote numbri(te)ga.

4) Printeri HP LaserJet 1320nw (õiguslik baasmudel: BOISB-0402-01) raadiomoodulit puudutavate reguleerivate õigusaktide info leiate toote
raadioseadme juhendist.

Boise, Idaho 83714, USA

30. aprill 2004

AINULT õiguslikel teemadel kontakteeruge:

Austraalias:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Austraalia

Euroopas:

Kohalikku Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindusse või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Saksamaa (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontaktandmed
USAs:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA (Tel: 208-396-6000)

ETWW

Vastavusdeklaratsiooni punktid

135