HP LaserJet 1320 Printer series - Tähestikuline register

background image

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

10/100 kaabel- ja raadiovõrgu prindiserverid 150

A

Alarmide vaheleht (HP Toolbox) 31
Arvutivõrgu aken (HP Toolbox) 32
Arvutivõrgu vaheleht (sisseehitatud veebiserver) 34
arvutivõrk

ühendamine 22

automaatne kahepoolne printimine 56
automaatse kahepoolse printimise kandja formaadi

selektor 5

automaatse kahepoolse printimise luuk, tagumine 5
automaatse kahepoolse printimise tee

ummistuste kõrvaldamine 116

ava

ühe lehe kaupa söötmise sisestuse 5

B

blankettide printimine 53
Bluetooth-raadiotehnoloogia 36
brošüüride printimine 65

D

Demoleht 28
DIMM (kahe viigureaga mälumoodul)

eemaldamine 158
lisamine 155
testimine 157

Dokumentatsiooni vaheleht (HP Toolbox) 31
dupleks (kahepoolne printimine)

käsitsi 58

Dupleks (kahepoolne printimine)

automaatne 56

E

EconoMode 41
Edasi-indikaator 5
Edasi-nupp 5
Energy Star 138

G

garantii

pikendatud 163
printerikassett 146
toode 143

graafika

halb kvaliteet 99
puudub 98

H

HP printerikassettide kasutamine 151
HP Toolbox

Alerts (alarmide vaheleht) 31
Documentation (dokumentatsiooni vaheleht) 31
Network (arvutivõrgu aken) 32
Printerisätted 31
vaatamine 29

HP Toolbox (tööriistakast)

Status (oleku vaheleht) 30
Troubleshooting (veaotsingu vaheleht) 30

häälestus

muutmine ainult kasutatavas tarkvaras 12
Windows 98, 2000, Me vaikehäälestuse muutmine

13

Windows XP vaikehäälestuse muutmine 13

I

IEEE 802.11b/g-standard 36
indikaator

Edasi 5
Raadioühendus 5
Tooner 5
Tähelepanu 5
Valmis 5

indikaatorid

printeri indikaatorid 85

informatsioon, lingid teemade kaupa 2
Informatsiooni vaheleht (sisseehitatud veebiserver) 34

J

juhikud, kandja

põhisisestussalv (salv 2) 7
ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) 7

juhtpaneel 6
juurdepääs printerikassetile 10

K

kaabel

rööp- 21
USB 20

ETWW

Tähestikuline register

167

background image

kahepoolne printimine

käsitsi 58

kahepoolne väljatrükk

automaatne 56

kahepoolse printimise tee, automaatne

ummistuste kõrvaldamine 116

kandja

asetamine 49
kasutusjuhised 43
käsitsi printimine 38
mittesoovitatavad tüübid 47
printimine kohandatud formaadiga kandjale 54
sobivad formaadid 18
soovitatav 47
trükikvaliteedi optimeerimine kandjatüüpide järgi 42
tüübid, mis võivad printerit kahjustada 47
ummistuste kõrvaldamine 108
valik 47

kandja formaat 18
kandja juhikud

põhisisestussalv (salv 2) 7
ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) 7

kandja liikumistee

paberi otseväljastustee 8
puhastamine 69
põhisisestussalv (salv 2) 7
tutvustus 7
väljastusalus 9
ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) 7

kandjate asetamine

250 lehte mahutav sisestussalv (salv 2 või salv 3)

49

ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) 49

kandja tugi 5
kasutusjuhendi lingid 2
keskkonna andmed 124
kirjablankett

kasutusjuhised 46

kleebised

kasutusjuhised 44
printimine 52

klienditugi, veebisaidid 2
Kohandatud formaadiga kandjale printimine 54
kokkuhoid, tooner 151
konfiguratsioon

HP LaserJet 1160 3
HP LaserJet 1320 3
HP LaserJet 1320n 4
HP LaserJet 1320nw 4
HP LaserJet 1320tn 4

Konfiguratsiooni leht 28
kontakteerumine HP-ga 165
korrapäratu tekst 98
käsitsi kahepoolne printimine 58

L

lisavarustuse tellimine 148

litsents, tarkvara 145
luuk

paberi otsetee väljastus 5
printerikassett 5

lüliti, toide 5
lüümikud

kasutusjuhised 44
printimine 52

M

Macintosh

levinumad probleemid 91
PPD-d 17
printimisvead 92
tarkvara 16
veaotsing 91

Materjali ohutuskaart 141
mitme lehekülje printimine ühele lehele 64
mälu

lisamine 155

müra 125

N

nupp Edasi 5
N-up printimine 64
nupp Tühista 5

O

Oleku vaheleht (HP Toolbox) 30
on/off lüliti 5
operatsioonisüsteemid, toetatud 11
otseväljastustee 8

P

paber

kasutamine 43
probleemid ja lahendused 43
sobivad formaadid 18
valik 47

paberi eralduspadi, vahetamine 78
paberi käsitlemise probleemid 96
paberi otsetee väljastusluuk 5
paberi otseväljastustee

käsitsi kahepoolne printimine 61
ummistuste kõrvaldamine 114

paberivõtu rull

puhastamine 77
vahetamine 71

pikendatud garantiiaeg 163
port, rööp-

asukoht 5

port, USB

asukoht 5

postkaardid

kasutusjuhised 45
printimine 54

PostScripti vead 95

168

Tähestikuline register

ETWW

background image

PPD-d 17
printer

konfiguratsioon 3
puhastamine 68

printer, spetsifikatsioon 129
printeri

juhtpaneel 6
pakkimine 164
spetsifikatsioon 123
tarkvara 11
tarkvara probleemid 100
tutvustus 5
tööriistakast 14
ühendamine 19

printeri atribuudid

juurdepääs 12
spikker 13

printeridraiver

allalaadimissaidid 2
Macintosh 16
Windows 14

printeridraiveri

installeerimine 11

printeri häälestuse muutmine 13
printeri indikaatorid 85
printeri informatsioonilehed

Demoleht 28
Konfiguratsiooni leht 28
Tarvikute oleku leht 28
Võrgukonfiguratsiooni leht 28

printeri kandja juhikud

põhisisestussalv (salv 2) 7
ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1) 7

printerikassett

garantii 146
hoidmine 151
juurdepääs 10
kasutamine 151
kuhu viia ümbertöötamiseks 139
luuk 5
prognoositav ressurss 151
puhastamine 68
tooneri ühtlane jaotamine 152
ummistuste kõrvaldamine 108
vahetamine 153

printeri pakkimine 164
Printerisätted

HP Toolbox 31

printimine

brošüürid 65
Demoleht 28
kirjablankett 53
kleebised 52
kohandatud formaadiga kandja 54
Konfiguratsiooni leht 28
käsitsi söötmine 38
lüümikud 52

mitme lehekülje printimine ühele lehele 64
N-up 64
paberi mõlemale küljele (automaatselt) 56
paberi mõlemale küljele (käsitsi) 58
postkaardid 54
Tarvikute oleku leht 28
trükivormid 53
tühistamine 39
vesimärgid 66
Võrgukonfiguratsiooni leht 28
ümbrikud 50

printimine käsitsi söötmisega 38
printimistöö tühistamine 39
prognoositav ressurss, printerikassett 151
puhastamine

kandja liikumistee 69
paberivõtu rull 77
printer 68
printerikasseti ava 68

puudulik graafika 98
puudulik tekst 98
põhisisestussalv

asetamine 49

põhisisestussalv (salv 2)

asukoht 5
kandja liikumistee 7

R

raadiovõrgu prindiserverid 150
Raadioühenduse indikaator 5
raske paber, kasutusjuhised 45
registreerimine

sisseehitatud veebiserver 35

remont

kontakteerumine HP-ga 165
riistvara teenindus 162

rööpkaabel, ühendamine 21
rööpport

asukoht 5

S

salv

põhisisestus 5
ühe lehe kaupa söötmise sisestuse 5

Salv 1 (ühe lehe kaupa söötmise sisestusava) 5
Sisemine HP Jetdirecti võrgupordi

asukoht 5

sisestussalv

asetamine lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1)

49

kandjate asetamine 49
põhi- 5
põhisalv (salv 2) 7
ühe lehe kaupa söötmine 7
ühe lehe kaupa söötmise sisestuse 5

ETWW

Tähestikuline register

169

background image

sisestussalved

ummistuste kõrvaldamine 110

sisseehitatud veebiserver

device status (seadme olek) 34
event log (sündmuste logi) 34
Information (info vaheleht) 34
kasutamine 33
Konfiguratsiooni leht 34
Networking (arvutivõrgu vaheleht) 34
order supplies (tarvikute tellimine) 35
print info pages (informatsiooni lehtede printimine)

34

Product Registration (toote registreerimine) 35
product support (toote tugiteenused) 35
Settings (sätete vaheleht) 34
supplies status (tarvikute olek) 34
tutvustus 15

spetsifikatsioon

elektrilised andmed 126
füüsikalised andmed 128
kandja 18
keskkond 124
mahutavus ja jõudlus 129
mälu 130
müra 125
pordid 131

spikker, printeri atribuudid 13
SVS 15, 33
Sätete vaheleht (sisseehitatud veebiserver) 34
sätted, trükikvaliteet 40
säästmine, tooner 151

T

tarkvara

allalaadimissaidid 2
installeerimine 11
Macintosh 16
printeridraiverid, Macintosh 16
printeridraiverid, Windows 14
probleemid 100
tarkvara litsentsileping 145
toetatud operatsioonisüsteemid 11
Windows 14

tarvikute ja lisavarustuse tellimine 148
Tarvikute oleku leht 28
tarvikute tellimine 148
teenindus

kontakteerumine HP-ga 165
riistvara 162

tekst

korrapäratu 98
puudub 98

toitelüliti 5
toitesisend 5
Toodete keskkonnahoidliku käsitluse kava 138

tooner

kokkuhoid 151
lahtine tooner 105
laialiminemine 104
lõppemas 102
plekid 102
printerikasseti ava puhastamine 68
printerikasseti luuk 5
printerikasseti vahetamine 153
printerikassettide hoidmine 151
pritsmed kujutise ümber 107
ühtlane jaotamine 152

Tooneri indikaator 5
trükikvaliteedi optimeerimine kandjatüüpide järgi 42
trükikvaliteedi parandamine 102
trükikvaliteedi sätted 40
trükikvaliteet

EconoMode 41
hall taust 104
hele või pleekinud trükk 102
häälestus 40
kortsud 107
lahtine tooner 105
lainelisus 106
lehekülg on viltu 106
lüngad 103
murdekohad 107
märgid on moonutatud 105
optimeerimine kandjatüüpide järgi 42
püstjooned 103
tooneri laialiminemine 104
tooneriplekid 102
tooneripritsmed kujutiste ümber 107
vertikaalsuunas korduvad defektid 105

trükivormid

kasutusjuhised 46

trükivormide printimine 53
tutvustus, printer 5
Tähelepanu-indikaator 5
Tööriistakast 14
tühi leht 98
Tühista-nupp 5

U

ummistunud lehe eemaldamine 108
ummistuste

kõrvaldamine 108

ummistuste kõrvaldamine 108
USB

USB-kaabli ühendamine 20

USB-port

asukoht 5

V

vahetamine

paberi eralduspadi 78
paberivõtu rull 71

170

Tähestikuline register

ETWW

background image

vahetusosad 149
valik

kandja 47
paber 47

valimine

kandja 47
paber 47

Valmis-indikaator 5
Vastavus FCC nõuetele 133
vead

90{>PostScript 95
tarkvara 100

veaotsing

92{>kontakteerumine HP tugiteenustega 84
demoleht 83
halb graafika kvaliteet 99
hall taust 104
hele või pleekinud trükk 102
HP Toolbox 29
korrapäratu tekst 98
kortsud 107
lahendus 82
lahtine tooner 105
lainelisus 106
lehekülg on viltu 106
levinumad probleemid Macintosh arvuti puhul 91
lüngad 103
mittetäielik tekst 98
murdekohad 107
märgid on moonutatud 105
oodatav prinditud lehekülg 84
paberi käsitlemise probleemid 96
PostScripti vead 95
prinditud lehekülg erineb ekraanil olevast 98
printeri-arvuti andmevahetus 83
printeri seadistus 82
printeri tarkvara probleemid 100
printimisprobleemid Macintoshis 91
puudulik graafika või tekst 98
püstjooned 103
tooneri laialiminemine 104
tooneriplekid 102
tooneripritsmed kujutiste ümber 107

trükikvaliteet 83
tühi leht 98
Valmis-indikaator 82
vertikaalsuunas korduvad defektid 105

Veaotsingu vaheleht (HP Toolbox) 30
Veebiserver, sisseehitatud 33
veebitugi 2
vesimärkide printimine 66
Võrgukonfiguratsiooni leht 28
võrguport, sisemine, HP Jetdirect

asukoht 5

väljastusalus

ummistuste kõrvaldamine 113

väljastusalus, ülemine

käsitsi kahepoolne printimine 58

Õ

õigusaktide nõuded

Kanada DOC määrus 136
Korea EMI määrus 136
Soome laserseadmete määrus 137
vastavusdeklaratsiooni punktid 134

Ü

ühe lehe kaupa söötmise sisestusava (salv 1)

asetamine 49
asukoht 5
tutvustus 7

ühendamine arvutivõrguga 22
ühenduskaablita printimine

Bluetooth 36
IEEE 802.11b/g-standard 36

ühtlane jaotamine, tooner 152
ülemine väljastusalus

käsitsi kahepoolne printimine 58

ümbertöötamine

HP kulumaterjalide tagastamise ja

keskkonnaprogramm 139

kuhu viia vanad kassetid 139

ümbrikud

kasutusjuhised 44
printimine 50

ETWW

Tähestikuline register

171

background image

172

Tähestikuline register

ETWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90937

*Q5927-90937*

*Q5927-90937*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.